Đang online: 73  |   Hôm nay: 238  |   Tổng lượt truy cập: 3610
vi  en
Field force Services – Dịch vụ chăm sóc đại lý

Field force Services – Dịch vụ chăm sóc đại lý

Field Force Services – Dịch vụ chăm sóc đại lý, đây là một dạng dịch vụ cho thuê lại lao động (Outsourcing services)...

Nhận thầu khoán, Thầu phụ - Sub-contractor services, Contractor services

Nhận thầu khoán, Thầu phụ - Sub-contractor services, Contractor services

Dịch vụ thực hiện thầu phụ, thầu khoán làm giảm việc sử dụng nhân sự trực tiếp, nâng cao tính cạnh tranh và thúc đẩy...

Bốc Xếp - Loading And Unloading Services

Bốc Xếp - Loading And Unloading Services

Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển, sức lao động của con người dần được cơ giới hóa để giải phóng sức lao...

Lao động thuê ngoài - Business Process Outsourcing (BPO)

Lao động thuê ngoài - Business Process Outsourcing (BPO)

Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt cung cấp Dịch Vụ Cung Ứng lao động thuê ngoài thông qua việc tuyển dụng, đào...

Gia Công hàng hóa - Production Outsourcing Services

Gia Công hàng hóa - Production Outsourcing Services

Dịch Vụ Gia Công Sản Xuất là việc bên thuê gia công giao cho một đơn vị nhận gia công sản xuất thực hiện một hay...

Cung Ứng Lao Động Thời Vụ| Temporary Labor Supplying Services

Cung Ứng Lao Động Thời Vụ| Temporary Labor Supplying Services

Dịch Vụ Cho Thuê Lại Lao Động Thời Vụ là giải pháp hàng đầu cho những mùa cao điểm hoặc tình trạng thiếu nhân lực tạm...

Hình ảnh hoạt động

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng nhân sự
Phòng nhân sự    Phòng nhân sự
Phòng kinh doanh
Phòng kinh doanh    Phòng kinh doanh
Phòng kế toán
Phòng kế toán    Phòng kế toán
   0901 557 456