Đang online: 27  |   Hôm nay: 200  |   Tổng lượt truy cập: 4152
vi  en
Trang chủ > Giới thiệu
Ban Giám Đốc

Ban Giám Đốc

 

Giám Đốc: Đỗ Huy Lê

Email: info@nhankiet.com.vn

Điện thoại: 0913.860.592

 

Phó Giám Đốc: Vũ Quang Hoan

Email: hoanvu@nhankiet.com.vn

Điện thoại: 0901 557 456

 

Phó Giám ĐốcNguyễn Quốc Trung

Email: trungnguyen@nhankiet.com.vn 

Điện thoại: 0913.202.911

 

Phó Giám ĐốcNgô Nguyên Hưng

Email: hungngo@nhankiet.com.vn 

Điện thoại:  0911 453 773

 

Phó Giám ĐốcĐỗ Đức Chí

Email: chido@nhankiet.com.vn 

Điện thoại: 0962 961 861

 

Q.TP HCNS: Thái Anh Trang

Email: trangthai@nhankiet.com.vn

Điện thoại: 0946.44.55.44

 

TP Kinh Doanh: Đỗ Văn Quốc Bình

Email:  binhdo@nhankiet.com.vn

Điện thoại: 0933427966

 

TP Kế Toán: Phạm Khắc Hải

Email: haipham@nhankiet.com.vn

Điện thoại: 0938.990.282