Đang online: 91  |   Hôm nay: 260  |   Tổng lượt truy cập: 8359
vi  en
Trang chủ  >  Chia sẻ
Chia sẻ
NGHỊ ĐỊNH 46/2016/NĐ-CP NGÀY 26/05/2016 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT
1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông...
08/06/2016 03:06:01